NEXUSVII.

SHOP INFO

NEXUSVII. [SHIBUYA PARCO]
3F 15-1 Udagawcho, Shibuya, Tokyo TEL : 03-5422-3637
V.E.L.
#106 3-52-5 Sendagaya, Shibuya, Tokyo TEL : 03-5771-4774 ※Irregular opening